Przygotowanie do druku

DTP

rozbudowany system działów DTP odpowiada za adaptację projektów opakowań na rynki europejskie oraz za rozwój poszczególnych linii w obrębie obsługiwanych marek. Na tym etapie odbywa się również wprowadzanie tekstów i tłumaczeń, licznych elementów obowiązkowych, oznaczeń, piktogramów, kodów EAN i certyfikatów zgodnych z obowiązującymi normami. Projekty opakowań przygotowujemy zgodnie z wymogami odpowiednich technik drukarskich.

proofing i modele 3D

w swojej pracy korzystamy z oprogramowania GMG Color Proof i profesjonalnej drukarki Epson – do tworzenia wydruków wzorcowych dla drukarni. Tworzymy wirtualne wizualizacje opakowań i ekspozytorów z wykorzystaniem pakietu ESKO Studio, które pozwalają na lepsze wyobrażenie sobie ich w przestrzeni sklepu.

korekta i kontrola jakości

nasze działy korekty i kontroli jakości czuwają nad wykrywaniem błędów i spójnością użycia grafik, wykrojników, znaków firmowych, obrazów i prawidłowych tekstów w kilkunastu językach. Szczegółowo sprawdzony materiał dopiero po akceptacji trafia do drukarni, a potem w setkach tysięcy egzemplarzy do sklepów w całej Europie.