Contact

HOUSE OF BRAND Max von Jastrov
sp. z o.o. sp.k

ul. Dworcowa 2a
70-206 Szczecin
tel.: 91 424 30 44
e-mail: dom.marki@mvj.pl

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000661830, NIP 8522628279, REGON 366489612

Hanna Woroniuk
Account Manager
tel. +48 91 42 43 044 ext. 27
mob. +48 695 230 240

Katarzyna Sot
Account Manager
tel. +48 91 42 43 044 ext. 23
mob. +48 603 290 450