Kontakt

DOM MARKI Max von Jastrov
sp. z o.o. sp.k

ul. Dworcowa 2a
70-206 Szczecin
tel.: 91 424 30 44
e-mail: dom.marki@mvj.pl

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000661830, NIP 8522628279, REGON 366489612

Obsługa klientów
e-mail: dom.marki@mvj.pl
tel. +48 91 42 43 044 wew. 30

Rekrutacja
e-mail: rekrutacja@mvj.pl
tel. +48 91 42 43 044 wew. 15