PESA

PESA

Czołowy europejski producent składów kolejowych, lokomotyw, wagonów specjalistycznych i tramwajów

zakres działań:
system identyfikacji wizualnej / lifting logo